Пројекти
Вршачки котлић, започет 2011. године, у организацији КСР „Профириболовац“, који је касније
преузет од стране УГ GOOD ENERGY, претворен је у једну од највећих манифестација тога типа у
Србији. Организација фестивала (почела је 2018.) “Пролеће на Вршачком Језеру” којој смо касније
променили име у WIND FEST подржана од града Вршца, Туристичке организације Вршца и
Градског већа, одељење за културу Вршац.
Најновији пројекат “ЕКО ЕДУКАЦИЈА ЈЕ МОЈА НОВА ЗАНИМАЦИЈА” подржан и финансиран
од стране Министарство омладине и спорта Републике Србије и трајаће од 01.06. до 10.12.2021.